BASCOM


Miernik częstotliwości 250MHz
generator 0,5 - 60 MHz
wzmacniacz w.cz. 5 - 500MHz
skala cyfrowa


<

Niewielka obudowa z tworzywa zawiera cztery uniwersalne urządzenia elektroniczne przydatne w amatorskiej pracowni elektronicznej.

Miernik częstotliwości.
Mierzy frekwencję w dwóch podzakresach do 30MHz i do 250MHz. Podzakresy przełącza się przełącznikiem, a wynik przełączenia odczytujemy na LCD. Sygnał mierzony może mieć poziom od 1mV. Urządzenie posiada potencjometr do regulacji wzmocnienia nośnej. Zawsze starajmy się ustawiać wzmocnienie na minimum obserwując diodę Led. Zbyt duże wzmocnienie może powodować wzbudzenia lub przegrzanie tranzystorów smd. W razie potrzeby, wzmocniony sygnał mierzony możemy pobrać z gniazda wyjściowego. Dokładność pomiaru: na zakresie 30MHz 4Hz, a na zakresie 250MHz nieco gorsza.

Generator w.cz. 400KHz - 60MHz.
Generator pracuje w siedmiu podzakresach ustawianych przełącznikami. Każdy zakres dostraja się agregatem kondensatorowym. Wyjście sygnału generatora obecne jest na krótkim kablu wystającym z urządzenia zakończonym wtykiem. Wtyk wkłada się się do jednego z gniazd miernika częstotliwości, aby odczytać generowaną częstotliwość. Pobieramy frekwencję z gniazda wyjściowego. Stabilność generatora zależna jest od temperatury, należy więc włączać go wcześniej. Poziom nośnej wyjściowej regulujemy potencjometrem. Nie ustawiać zbyt dużego wzmocnienia w dbałości o temperaturę tranzystorów smd.
W razie potrzeby nośną generatora możemy zmodulować amplitudowo częstotliwością 750Hz z wewnętrznego generatora m.cz., głębokość modulacji można dowolnie ustawiać potencjometrem w wewnątrz urządzenia. Należy pamiętać, że zbyt głęboka modulacja może wprowadzać błędy w odczycie częstotliwości.

Wzmacniacz w.cz.
Każdy sygnał doprowadzony do wejść zostaje wzmocniony i można go pobrać z gniazda wyjściowego. Amplitudę sygnału wyjściowego można ustawiać od 0V do 2,5V Pp w.cz.

Skala cyfrowa.
Miernik częstotliwości może pełnić funkcję Skali po wpisaniu do programu procesora dowolnej częstotliwości, która w odczycie będzie dodawana do frekwencji podstawowej, lub odejmowana.

Urządzenie zasilane jest napięciem 12V/0,4A, posiada zabezpieczenie przed pomyłką biegunowości.