Automatyczny bezpiecznik prądowySchemat pokazuje urządzenie, które po przekroczeniu ustawionego prądu wyłączy napięcie zasilające aktualnie podłączone urządzenie odbiorcze.
Ostatnio eksperymentowałem z tranzystorami mocy Mosfet typu P mającymi prąd obciążenia nawet 60A i przekonałem się, że są to bardzo szybkie bezpieczniki mogące gwałtownie uszkodzić się. Po stracie czterech sztuk, postanowiłem opracować bezpiecznik zabezpieczający. Jakie parametry prądowo - napięciowe powodują gwałtowne uszkodzenia tranzystora?. A więc po pierwsze: wydolność prądowa naszego zasilacza warsztatowego przy pomocy którego wykonujemy eksperymenty, w razie potknięcia zasilacz poda maksymalny prąd. Po drugie: według aplikacji, tranzystory P na przykład IRF9540 mogą być sterowane w bramce napięciem max. 4V, trzeba tego przestrzegać, bo dwukrotne przekroczenie tego napięcia spowoduje natychmiastowe zwarcie i już po tranzystorze.

Działanie bezpiecznika. Przez rezystory 3x2,7 om i tranzystor T1 obciążamy zasilacz żarówką samochodową podłączając tak, aby otrzymać płynący prąd ok. 2A. Na rezystorach pojawi się spadek napięcia ok. 0,7V, ustawiamy R1 tak, aby uzyskać zadziałanie bezpiecznika, R2 ustawiony w połowie ścieżki oporowej. Po zadziałaniu bezpiecznika zaświeci żarówka i zacznie migać Led migająca. Na urządzeniu odbiorczym napięcie zostanie wyłączone. Usuwamy przyczynę zwarcia i przyciskamy Reset, żarówka gaśnie, Led gaśnie, napięcie powraca. Świecenie żarówki wskazuje, że tyrystor przewodzi i będzie trzymał przewodzenie do czasu odłączenia napięcia, które go zasila.