Zdalne, radiowe załączanie

Zdalne, radiowe załączanie

 

    Przedstawiony poniżej układ jest jednokanałowym urządzeniem przeznaczonym do zdalnego załączania lub wyłączania różnych urządzeń elektrycznych.

 

 

 

 

Nadajnik zbudowany jest z gotowej płytki, którą można kupić w firmie pokazanej na rysunku. Zamówienie składamy po przez Internet. Koderem jest kostka MC145026, w której należy nastawić kod na wyprowadzeniach 1 – 5. Kodem jest stan gdy wyprowadzenia dołączymy do +, - lub nie dołączymy do niczego. Należy pamiętać, aby kod nadajnika był taki sam jak odbiornika. Najprostszą anteną może być przewód o długości 17 cm.

 

 

Odbiornik oparty jest również na gotowej płytce. Dekoderem jest kostka MC145028. W czasie sygnału, poziom wysoki na wyjściu dekodera steruje licznikiem 4017, zapamiętującym pierwsze przyciśnięcie nadawania. Poziom wysoki na wyprowadzeniu 3 zaniknie po drugim przyciśnięciu nadawania w nadajniku. Działanie przekaźnika Pk1 jest więc następujące:

1.    jedno naciśnięcie nadawania – przekaźnik trzyma,

2.    drugie przyciśnięcie nadawania – przekaźnik puszcza.

Natomiast działanie przekaźnika Pk2 jest następujące: przyciśnięcie nadawania – przekaźnik trzyma, puszczenie nadawania – przekaźnik puszcza.

 

Zasięg urządzenia:

1.    z prowizoryczną anteną ok. 50 m,

2.    z zewnętrzną anteną ponad 3 km.

Tak wyglądają gotowe płytki odbiorników i nadajników oraz filtry SAW.