Zasilacz impulsowy

Zasilacz pokazany na schemacie jest prosty w wykonaniu. Charakteryzuje się dość dużą sprawnością dochodzącą do 77%. Maksymalny prąd obciążenia może dochodzić do 3A przy niewielkim radiatorze. Obwód scalony można kupić za około 5zł.
W czasie konstruowania urządzenia należy pamiętać, aby masy diody Transil i elektrolitów zbiegały się przy wyprowadzeniu nr 3 obwodu scalonego.