Stabilizator napięciaPrzedstawiony stabilizator napięcia zbudowany jest w oparciu o popularny tranzystor MOS MTP2955 o prądzie 5A.
Posiada następujące cechy dodatnie: różnica napięć wejście - wyjście może być minimalna, bez obciążenia prawie nie pobiera prądu, jest bardzo prosty w wykonaniu.
Opis zaczerpnięto z Edw 9/01.