Wyłącznik nadpięciowy do zasilacza
Urządzenie wyłącza napięcie, jeżeli przekroczy ono nastawiony próg.
Wejście urządzenia dołącza się do wyjścia zasilacza regulowanego. Potencjometrem 47k ustawiamy próg napięcia, po przekroczeniu którego urządzenie zadziała i napięcie zostanie wyłączone. Po zadziałaniu tego bezpiecznika żarówka Ż zaświeci się. Jeśli przyciśniemy przycisk Kasowanie nastąpi reset. Reset będzie skuteczny tylko wówczas, gdy obniżymy napięcie wejściowe.