DERA

 

 

 

Sterowanie urządzeniami elektrycznymi po przewodach sieci 220V.

 

      Urządzenie przesyła impulsy kodowane po przewodach sieci 220V i załącza przekaźniki w odbiornikach rozpoznających odpowiednie kody. Ilość odbiorników może wynosić 99 sztuk. Każdy odbiornik oznaczony jest cyfrą od 1 do 99. Chcąc załączyć przekaźnik odbiornika, nastawiamy w nadajniku odpowiednią cyfrę przy pomocy nastawnika kodu następnie przyciskamy przycisk. Odpowiedni sygnał zostanie wysłany. Odbiornik po odebraniu sygnału załączy przekaźnik. Jest dwojaki sposób załączania przekaźnika: 1. naciśnięcie przycisku w nadajniku spowoduje załączenia nadajnika, po puszczeniu przycisku puści również przekaźnik, 2. po przyciśnięciu przycisku w nadajniku przekaźnik załączy i pozostanie w załączeniu do następnego przyciśnięcia przycisku w nadajniku. Można również załączać do ośmiu przekaźników w różnych urządzeniach równocześnie. W zasadzie konfiguracja urządzenia jest dowolna w zależności od zapotrzebowania klienta. Np. nadajnik można załączać również za pomocą głosu, kontaktronem lub czujnikiem ruchu.

 

 Zasięg urządzenia: w warunkach wiejskich – w obrębie całej wsi.

 W warunkach miejskich- w odległości kilku mieszkań.

Podobne urządzenie zbudowane jest na zasadzie połączenia drogą radiową na częstotliwości 433MHz. Płytki odbiornika stabilizowanego filtrem SAW oraz nadajnika można nabyć w internecie.

 
wróć na początek strony