Wzmacniacz pomiarowy napięciowy

Jeśli potrzebujemy zmierzyć napięcie stałe o poziomie do 12V pochodzące ze źródła o wysokiej oporności wyjściowej, a więc bez możliwości jakiegokolwiek obciążania tego źródła, to ten wzmacniacz spełnia to zadanie.
Oporność wejściowa tego wzmacniacza jest większa od 2Mom. Można zastosować woltomierz o niezbyt dużej czułości i małej oporności wejściowej.