Uzyskujemy harmoniczną


Schemat przedstawia sposób potrojenia częstotliwości kwarcowej i uzyskania czystej, sinusoidalnej częstotliwości 134MHz na odpowiednim poziomie, czyli ok. 2 - 3V Pp. Oczywiście, w podobny sposób, według tego samego schematu można uzyskać inne częstotliwości. Aby móc je wyśledzić i dokładnie dostroić potrzebny jest przyrząd, który pokazuję tutaj: http://henwyd.republika.pl/TekstyHTML/MiernikRez.html