Synteza częstotliwości

 

    Jeśli masz zacięcie konstruktorskie i budowałeś już odbiorniki superheterodynowe, a ponadto masz CB radio przy pomocy którego chciałbyś odbierać pasmo 2 m, to poniższy schemat cię zainteresuje.

Rys. 1. Schemat syntezy

 

Na rys. 1 pokazany jest schemat elektryczny. Najważniejszą kostką jest układ MC145151. Jest to rozbudowany dzielnik częstotliwości z własnym generatorem i kwarcem 10.24 MHz. Częstotliwość 10.24 dzielona jest nastawą na wyprowadzeniach 5, 6, 7, oznaczonych jako A, B, C. Jeśli do A i C dołączymy +, a do B minus, to częstotliwość kwarcowa zostanie podzielona tak, że w wyniku otrzymamy 5 KHz. Jeśli teraz częstotliwość wejściowa do syntezy wynosi 7,885 MHz, to należy ją podzielić tak, aby w rezultacie otrzymać też 5 KHz. Potrzebne to jest detektorowi fazy, zawartemu w kostce. Detektor porównując te dwie częstotliwości, wypracowuje na wyjściu (wyprowadzenie nr 4) takie napięcie stałe sterujące diodą pojemnościową BB105, aby częstotliwość VCO na tranzystorze BF256 nie zmieniała swojej częstotliwości. Prawidłowe działanie detektora fazy pokazuje dioda świecąca dołączona do wyprowadzenia 28. W czasie synchronizacji dioda gaśnie. Odpowiedni podział częstotliwości 7,885 MHz otrzymujemy dołączając + do odpowiednich diod  na wyprowadzeniach 11 do 25. Policzymy teraz do których diod należy dołączyć +. A więc: 7,885 MHz / 0,005 MHz = 1577. Wynik jest liczbą podziału, tzn. przez taką liczbę należy podzielić 7,885 MHz. Popatrz teraz na rys. poniżej.

 

 

Rys. 2. Sposób podziału

 

Aby otrzymać podział przez 1577 dołączamy + do diod na wyprowadzeniach: 24, 20, 16, 14, 11. Sumujemy liczby 1024+512+32+8+1=1577. Dolne liczby oznakowane jako KHz pokazują o ile przesunie się częstotliwość na skali odbiornika, gdy np. dołączymy jeszcze + na diodę przy wyprowadzeniu 12. Przesunie się o 10 KHz itp.

Pozostałe człony na schemacie:

-         UL1042  mixer

-         BF314 z kwarcem 18,432   generator kwarcowy, owertonowy

-         napięcie zasilania 9V .

 

Na pytania odpowiem. E-mail: henwyd@wp.pl

 

 

wróć na początek strony