Włącznik żarówki po otwarciu drzwi


Jeśli wchodzimy do ciemnego pomieszczenia warto mieć zamontowany w drzwiach włącznik żarówki.
Działa on na zasadzie kontaktronu. Na ruchomym skrzydle drzwi zamocowany jest magnes, który po zamknięciu drzwi zbliża się do kntaktronu powodując jego złączenie. Jest to stan czuwania. Po otwarciu drzwi, magnes oddala się od kontaktronu i kontaktron rozłącza się. Rozłączenie powoduje zmianę stanu na pierwszej bramce NAND i impuls na drugiej. Impuls po przez diodę rozładowuje kondensator 220uF, zarazem triak włączył żarówkę. Teraz, niezależnie czy drzwi są otwarte czy zamknięte rozpoczął się cykl ładowywania kondensatora. Trwa to ok. 2min. W tym czasie żarówka świeci. Po naładowaniu kondensatora, żarówka zostanie automatycznie wyłączona.

Wymieniony układ działa u mnie już 4 lata, jak dotąd niezawodnie. Początkowo robiłem próby na obwodzie scalonym 555, ale okazał się zawodnym. Jego wadą jest samoistne załączanie się od zakłóceń w sieci. Układ na 4011 jest niezawodny.