Zmodyfikowany podwajacz napięcia


Pokazany podwajacz napięcia został unowocześniony. Bez obciążenia pobiera kilka miliamperów. Można go ociążyć do 0,4A bez konieczności stosowania radiatorów. Potencjometrami P1 i P2 ustawiamy najbardziej efektywną pracę pod obciążeniem.