Sygnalizator


Sygnalizator poziomu wodySą sytuacje w których to właśnie urządzenie jest nieodzowne.
Jeśli napełniamy pojemnik wodą, który jest nie widoczny lub trudno dostępny, wystarczy włożyć do niego końcówkę dwu przewodowego kabla połączonego z naszym urządzeniem. Gdy woda złączy kńcówki kabla, usłyszymy alarm w postaci krótkich, przerywanych sygnałów.