BASCOM


Częstościomierz do 8,35MHz.Tu jest program w Bascom miernika:

Opis działania miernika
  • Miernik częstotliwości do 8,3MHz.


Mierniki częstotliwości wyglądały kiedyś jak komputery, składały się z ogromnej ilości obwodów scalonych i innych elementów. Dzisiaj najprostrzy miernik, który można rozbudować dołączając do niego preskaler składa się z mikroprocesora i jednego obwodu scalonego. Posiada możliwość odczytu w Hz i KHz. Na zakresie Hz błąd odczytu wynosi 4Hz, na zakresie KHz dziesiątki Hz, a to ze względu na zaokrąglanie wyniku działania matematycznego. Wyświetlanie pomiaru odbywa się na gotowym wyświetlaczu Lcd.