Pomiar indukcyjności cewki lub dławikaSchemat pokazuje układ generatora, który pozwoli rozwiązać problem pomiaru indukcyjności cewek i dławików w przedziale od 0,05uH do kilku mH. Generator chętnie oscyluje z różnymi cewkami o różnej dobroci. Do uzyskania pomiaru potrzebny jest miernik częstotliwości o zakresie, najlepiej do 50MHz, ale może być również prostszy o zakresie do 3,5MHz. Do zamiany częstotliwości na uH trzeba jeszcze otworzyć interfejs poniżej: "Jak nawinąć cewkę UKF".

Sposób pomiaru
Mierzoną cewkę dołączamy do wejścia Lx. Odczytujemy częstotliwość f1. Przyciskamy przycisk P i odczytujemy częstotliwość f2. Do interfejsu wpisujemy f1 i f2 oraz pojemność dokładnego kondensatora Cx przy przycisku P. Naciskamy przycisk wyniku w interfejsie i odczytujemy wartość indukcyjności cewki.

Przy pomiarze indukcyjności od ok. 10uH możemy powiększyć wartość wartość kondensatora 3300pF oraz wartość dokładnego kondensatora przy przycisku P. Pojemność Cx może mieć inną wartość, ale musimy ją znać z dużą dokładnością.
Przyjemnych pomiarów.

Interfejs:
otwórz interfejs