Podsłuch linii telefonicznej

Podsłuch radiowy linii telefonicznejJeżeli zachodzi potrzeba kontrolowania linii telefonicznej na odległość, to niniejsze urządzenie spełnia te wymogi.

Po zbudowaniu i wystrojeniu urządzenia pokazanego na schemacie, dołączamy je w dowolnym miejscu do domowej linii telefonicznej. Następnie musimy zaopatrzyć się w skaner radiowy z pasmem 173 MHz. Mając włączony skaner (blokada szumu włączona) oczekujemy na pojawienie się sygnału z linii telefonicznej. Usłyszymy dzwonienie telefonu, rozmowę obydwóch korespondentów i zakończenie rozmowy. Podniesie mikrotelefonu we własnym domu i ewentualną rozmowę przed zadzwonieniem też będzie słychać w skanerze. Urządzenie włącza się samoczynnie i wyłącza kilkadziesiąt sekund po rozmowie. Podsłuch działa na odległość kilkadziesiąt do kilkuset metrów.

Sposób działania

Wzmocniony sygnał z linii telefonicznej przez TL082 rozdzielony zostaje na dwa tory. Jeden w stronę VOX-a, który z drenu BS208 poda napięcie zasilania na nadajnik (oscylator i powielacz). Stała czasowa w bramce tego tranzystora (100u i300k) u trzymuje to napięcie jeszcze przez chwilę po rozmowie. Drugi tor, to modulowanie diod BB104 oscylatora, następnie powielenie częstotliwości i modulacji przez BF998.