Piórnik wyświetlający podpowiedzi przy pomocy Lcd z procesoremNa stronie internetowej
http://www.elektroda.pl/rtvforum/viewtopic.php?t=581242&postdays=0&postorder=asc&highlight=pi%F3rnik+piornik&start=120
od dawna trwa dyskusja na temat piórnika zawierającego procesor z wyświetlaczem Lcd mogącego się przydać do podpowiedzi w szkole. Ponieważ z tych dyskusji nic nie wynika, postanowiłem skonstruować to urządzenie i napisać program. Działanie jest następujące:

Zapisywanie
Włącznikiem W1 włączamy urządzenie. Do gniazda G włączamy wtyk klawiatury komputerowej AT, przy pomocy której wpiszemy do urządzenia potrzebny tekst. Jeśli przełącznik W2 ustawiony był na pozycję 0, należy go przełączyć na pozycję 1 i nacisnąć RESET. Zaczynamy pisać tekst. Wszystko, co wpisujemy widzimy na bieżąco na Lcd. Możemy wpisać 90 znaków tekstu. Dla wyobrażenia, są to prawie trzy pełne okienka Lcd. Dla przypomnienia, jedno okienko zawiera 32 znaki (Lcd 2X16). Oczywiście nie musimy liczyć wpisywanych znaków. Po wpisaniu dziewięćdziesiątego, pojawi się alarm dźwiękowy i dalsze pisanie jest już nie możliwe. Kasujemy alarm przy pomocy RESET. W pmięci procesora jest już tekst. Tekst pozostaje tam nawet po wyłączeniu procesora. Możemy teraz przejść do odczytania zapisanego tekstu.

Odczyt tekstu
Przełącznik W2 przełączamy na pozycję 0 (włączony) i naciskamy RESET. Urządzenie jest gotowe do pokazywania zawartego tekstu. Mamy przygotowany laser w długopisie, włączamy go i kierujemy światło na fotorezystor, który znajduje się obok wyświetlacza Lcd. Na Lcd pojawi się pierwsza paczka tekstu. Po odczytaniu postępujemy podobnie, podajemy impuls świetlny na fotorezystor, pojawi się druga paczka tekstu i na końcu trzecia. Chcąc czytać tekst ponownie, postępujemy w identyczny sposób. Jeśli tekst został wykorzystany i chcemy wpisać nowy musimy go wykasować.

Kasowanie tekstu
Włączamy klawiaturę do urządzenia, W2 na pozycję "wyłączony", RESET i Esc (na klawiaturze). Tekst został wykasowany. Możemy przystąpić do wpisywania nowego tekstu, wykonujemy więc czynności jak w "Zapisywanie".


Poniżej widzimy gotowe urządzenie, które będzie można umieścić w piórniku.


Dalej, pokazane będą poszczególne elementy dla tych, którzy chcą zmontować to urządzenie samodzielnie.
Widzimy tu wyświetlacz 2x16, użyty w urządzeniu oraz oznakowanie poszczególnych wyprowadzeń.

Tak wygląda cały schemat urządzenia.

Wiadomość dla Jurka SP5OXI.
Jurek, jest już program z obszerną pamięcią.

Tu jest program.
  • Program w Bascom dla piórnika.

Płytki:

Tak wygląda wyświetlany tekst:

A tak komunikat o przepełnieniu pamięci:

Tutaj są dalsze programy "Piórnika"