Obwód rezonansowy w.cz.


Obliczamy części składowe obwodu.


Jeśli planujemy przestrajać obwód rezonansowy kondensatorem zmiennym, albo jeśli obwód ma być obwodem heyterodyny, to poniższe wzory pozwolą nam na obliczenie elementów obwodu.

Rezonans obwodu można zmierzyć takim urządzeniem: http://www.henwyd.republika.pl/TekstyHTML/MiernikRezonansu.html, albo obliczyć przy pomocy interfejsu, który można zaleźć na czołowej stronie pod tytułem: Obwód rezonansowy, cewki w kubkach ferrytowych.