Sonda w.cz.Chciałbym zaprezentować następne wydanie sondy w.cz. Jest to urządzenie niezwykle czułe. Grot zbliżony do cewki heterodyny powoduje pełen wychył miernika. W przypadku konieczności stwierdzenia obecności w.cz. jest przyrządem nieodzownym.
Potencjometr 100k z wyłącznikiem posiada pokrętło wystawione na zewnątrz obudowy. Służy do do ustawienia czułości urządzenia. Urządzenie działa od setek KHz do GHz.
Diody germanowe i kondensatory zamocowane są w obudowie od długopisu. Grotem jest igła strzykawki lekarskiej.

Wykorzystując drugą połowę wzmacniacza operacyjnego, w tej samej obudowie można umieścić generator sygnałowy 1KHz, uzyskując w ten sposób zróżnicowane urządzenie.