Urządzenie rejestrujące automatycznie rozmowy telefoniczne.
Urządzenie przeznaczone jest do nagrywania lub słuchania przy pomocy słuchawek, rozmów telefonicznych odbywających się za pośrednictwem telefonu stacjonarnego.
Nagrywanie odbywa się przy pomocy magnetofonu, który otrzymuje zasilanie i sygnał do nagrywania. Magnetofon włącza się i wyłącza automatycznie, w momencie rozpoczęcia i zakończenia rozmowy. Po dołączeniu słuchawek, słychać wszystkie rozmowy, które odbywają się na lini telefonicznej. Do linii telefonicznej można podłączyć się w dowolnym, dostępnym miejscu swojej linii.

Do czego może służyć.

Urządzenie wykorzystuje się w sytuacji, gdy chcemy, by nasze rozmowy były automatycznie zarejestrowane.
Stosujemy, gdy chcemy wiedzieć, czy pod naszą nieobecność, ktoś korzystał z naszego telefonu.
Ponadto, stosujemy, gdy mamy podejrzenia, że nasza linia jest bezprawnie wykorzystywana.