Mixer

Mieszacz w.cz.W Biuletynie Polskiego Związku Krótkofalowców nr 11/1980 opublikowałem mieszacz w.cz. według własnej koncepcji. Pamiętam, że sprawował się doskonale. W połączeniu ze stopniem wejściowym, doskonale odbierał stacje na częstotliwości 145MHz.