Miernik harmonicznych, rezonansu, częstotliwości


Zakres mierzonych częstotliwości: 8,7 - 39 MHz oraz 88 - 200 MHz
Gniazdo wejściowe L: 8,7 - 39MHz,
gniazdo wejściowe H: 88 - 200MHz.Urządzenie jest bardzo przydatne w pracowni elektronicznej krótkofalowca konstruktora. Stosujemy je przedewszystkim podczas strojenia obwodów rezonansowych, a w szczególności podczas wyodrębniania z tych obwodów częstotliwości harmonicznych. Urządzenie jest bardzo czułe i potrafi wskazać częstotliwość rezonansową, aż do 200MHz. Warunkiem jest, aby częstotliwość rezonansowa uzyskana z generatora w.cz. została skierowana na swój obwód rezonansowy dostrojony do tej właśnie częstotliwości. Urządzenie pozwala właśnie na stwierdzenie tej częstotliwości i dokładne dostrojenie. Przykładem odnalezienia harmonicznej i dokładnego dostrojenia obwodu jest poniższy, przykładowy schemat:

Oprócz odszukiwania harmonicznych można również zmierzyć częstotliwość, albo dostroić obwód rezonansowy. Podczas mierzenia częstotliwości generatora w.cz. istnieje niebezpieczeństwo pomyłki odczytu, gdyż urządzenie będzie pokazywać oprócz podstawowej częstotliwości kolejne harmoniczne z dużym wychyleniem wskaźnika. Jak widać na zdjęciu pomiaru można dokonać nakładając dwuzwojową pętelkę na cewkę obwodu rezansowego. Podczas mierzenia częstotliwości podajemy sygnał w.cz. bezpośrednio przez przewód koncentryczny, bez pętelki.

Jeśli chodzi o poziomy w.cz., to urządzenie mierzy sygnały od kilku mikrowoltów. Zaletą jest możliwość regulacji czułości. Przy sygnałach dużych znieczulamy urządzenie tak, aby wskazówka miernika wróciła do początku skali. Na czołowej ścianie obudowy znajdują się dwa gniazda wejściowe dla zakresu L i H oraz włącznik. Przed pomiarem dołączamy przewód do odpowiedniego gniazda, przełączamy zakres na L lub H, włączamy urządzenie i ustawiamy skalę w zerowym położeniu.

Skala

Jak ustawiać skalę przed odczytem i jak odczytywać częstotliwość gdy wychyla się miernik wyjaśnione jest na poniższych fotografiach: