Miernik pojemności

Pokazane na zdjęciu urządzenie jest miernikiem pojemności kondensatorów w wykonaniu amatorskim. Pomiary mają dokładność 2% pod warunkiem, że urządzenie stale przebywa w temperaturze pokojowej.

Sposób pomiaru
Mierzony kondensator mocujemy w "szczękach krokodylowych" i naciskamy przycisk "START". W zależności od pojemności, na wyświetlaczu ukaże się wynik w pF lub nF. Jeśli kondensator ma pojemność większą od 16,7uF miernik zresetuje się i będzie liczył od nowa. Wynik będzie wtedy błędny. Pomiar większych pojemności trwa ok 1sek. Jeśli kondensator jest zwarty, zliczanie pojemności trwa ciągle.

Jeśli chcesz wykonać go sam, schemat, program i opis jest tutaj: http://www.henwyd.republika.pl/MiernikPojemnosci/Miernik_pojemnosci.htm
Ale uwaga!: program stał się nie aktualny z powodu zaprzestania produkcji AT90S2313. Odpowiednik Attiny2313 w tym układzie nie nadaje się. Bardzo ważne: nie nadaje się!
Opis na Atmega8, który pracuje podobnie jest tutaj: http://www.henwyd.republika.pl/TekstyHTML/MierKondens.htm

Poniżej pokazany jest miernik na Atmega8: