BASCOM

Miernik indukcyjności cewek i dławikówMikroprocesorowy miernik indukcyjności działa na zasadzie pomiaru dwóch częstotliwości generatora. Po dołączeniu cewki do zacisków sprawdza pierwszą częstotliwość generatora jako f1, następnie po przyciśnięciu przycisku Start dołącza do obwodu rezonansowego znaną pojemność i oblicza drugą częstotliwość f2. Obie te częstotliwości podstawia do wzoru i wylicza indukcyjność cewki.
W zależności od rodzaju cewki, jej warstwowości, rezystancji, dobroci, wynik będzie obliczony i pokazany z dokładnością od 1% do ok. 10%. Jeśli potrzebny jest jak najdokładniejszy pomiar, mierzymy cewkę na obydwu zakresach lub dołączamy do niej równolegle kondensator o pojemności od pF do nF bez dokłaności odczytu jego pojemności. Wynikiem będzie średnia z kilku pomiarów.

Miernik posiada również wyjście częstotliwości generatora o poziomie TTL. Można go używać jako generator różnych częstotliwości wymieniając cewki. Generator może oscylować do 6,8MHz. Przy kilkuzwojowych cewkach, częstotliwość generatora może przekroczyć 6,8MHz w tedy na Lcd ukaże się komunikat o przekroczeniu zakresu. Wyjściem z sytuacji jest wówczas dołączenie równoległe do cewki kondensatora i obniżenie częstotliwości, albo połączenie cewki w szereg z inną, znaną.

Tu jest program i schemat miernika:

Opis działania miernika
  • Miernik indukcyjności.