BASCOM


Miernik częstotliwości 200MHz


Mikroprocesorowy miernik posiada dwa wejścia pomiarowe, dwa zakresy przełączane ręcznie. Pierwszy zakres od 8KHz do 30MHz, drugi od 3 do 200MHz. Jaki aktualnie używamy zakres, pokazywane jest na Lcd. Wynik pokazywany jest jako ośmio cyfrowy. Przekroczenie pierwszego zakresu sygnalizowane jest na Lcd. Czułość miernika 100mV na obydwu zakresach.
Poniższy schemat pokazuje sposób pomiaru częstotliwości generatora w. cz.
Duża czułość miernika pozwala zmierzyć częstotliwość bez konieczności połączenia z generatorem. Dwu zwojową pętelkę na końcu kabelka koncentrycznego, 50 omowego zbliżamy na odległość 0,5 - 1cm do cewki oscylatora. Na lcd zobaczymy częstotliwość z dokładnością do 10Hz.


Tu jest program miernika:

Opis działania miernika
  • Miernik częstotliwości.