Kompresor m.cz.Niejednokrotnie zachodzi potrzeba, aby tor małej częstotliwości utrzymywał stałą amplitudę sygnału wyjściowego. Tak dzieje się we wzmacniaczach mikrofonowych przeznaczonych do modulowania nadajników SSB, albo w czasie zapisu sygnału analogowego jako cyfrowy. Ten układ spełnia właśnie taką rolę.
Sygnał wyjściowy jest stale sinusoidalny, a amplituda zmienia się nieznacznie.
Kompresja utrzymywana jest tutaj za pomocą fotorezystora i czerwonej diody Led, oświetlającej bezpośrednio fotorezystor. Oba te elementy należy umieścić w rurce z ciemnego tworzywa.