Transformatorowy generator 1KHz

Jeśli mamy w zbiorach zbędny transformator z dwoma uzwojeniami, możemy zbudować prosty generator sinusoidalny 1KHz.
Elementy z których jest zbudowany można dobierać o innych wartościach ponieważ każdy transformator będzie inny. Jeśli nie będzie startował należy odwrócić końcówki jednego z uzwojeń.
Można jeszcze dodać, że ten typ generatora nazywa się generatorem Meissnera.