Przyrząd


Generator sinusoidalny 1KHz.Generator sygnału sinusoidalnego zasilany jest napięciem 5V. Częstotliwość oscylacji jest stała i wynosi około 1KHz. Przeznaczony jest do sprawdzania wzmacniaczy oraz wielu innych spraw. W czasie uruchamiania trzeba wykonać na wstępie dwie czynności: doprowadzić do oscylacji potencjometrem 10k w bazie tranzystora BC548, następnie potencjometrem 10k wzmacniacza operacyjnego doprowadzić do uzyskania czystej sinusoidy, bez obciętych wierzchołków. Do tej czynności potrzebny jest oscyloskop. Po tych dwóch regulacjach, urządzenie jest gotowe do pracy.
Sygnał pobieramy z wyjścia wy2, a z wy1 możemy sterować bezpośrednio układy cyfrowe.