Generator w.cz. 250MHzJeśli eksperymentujemy na wysokich częstotliwościach możemy spróbować wykonać pokazany na schemacie, stabilny generator wielkiej częstotliwości. Należy pamiętać,że przy wysokich częstotliwościach obowiązują zasady krótkich połączeń, częstego odsprzęgania, niewielkich pól ścieżek i zbiegania się elementów (kondesatorów) jak najbliżej jednego miejsca. Jeśli nośna ma być czysta, należy zasilać generator przez dławik, aby nie dopuścić do modulowania ze strony zasilania.