Strojony generator cyfrowo analogowy 90-120KHz

Generator przeznaczony jest do strojenia odbiorników odbierających informacje po przewodach sieci energetycznej 230V.

Dołączając miernik częstotliwości do wyjścia analogowego, ustawiamy (strojąc generator) częstotliwość, którą będzie odbierał odbiornik. Następnie nawijamy cewki w kubkach ferrytowych, łączymy je w szereg z cewkami od pośredniej częstotliwości 455KHz. Takie pary stroimy do rezonansu, tak jak pokazano na rysunku Strojenie cewek, dołączając je ponownie do wyjścia analogowego generatora.
Z wyjścia cyfrowego otrzymujemy sygnał działający następująco: generator m.cz., zbudowany na 4011, o częstotliwości ok. 800Hz dołączony jest do jednego z wejść bramki wyjściowej. Drugim wejściem podany jest sygnał ok. 100KHz ze zlinearyzowanej bramki wzmacniającej. W rezultacie otrzymujemy sygnał 100KHz tylko w połowie okresu sygnału 800Hz. Jest to tak zwana regulowana fala nośna. Ten sposób modulacji wykorzystuje się właśnie w pilotach samochodowych i innych. Detektor cyfrowy w odbiorniku odbierając nośną 100KHz, wyodrębni z niej sygnał 800Hz.

Dlaczego łączymy cewki w kubkach ferrytowych z cewkami p.cz. 455KHz?
Tylko dlatego, aby móc stroić obwód rezonansowy przy pomocy rdzenia wkręcanego w cewce p.cz.
Jeśli mamy kubki ferrytowe z rdzeniami wkręcanymi, wówczas rezygnujemy z cewek p.cz.