Obliczamy wartość rezystora równoległego


Jeśli wlutujemy rezystor smd, a jego wartość okaże się za duża, to możemy nalutować na niego inny, aby wypadkowa rezystancja była taka jaką potrzebujemy. Dlaczego go nie wylutujemy? Bo rezystor smd trudno wylutować.
Oto wzór na obliczenie wartości, którą dolutujemy: