Automatyczny przełącznik antenowy CBUrządzenie daje możliwość pracy dwóch CB na jedną antenę. Antenę podłączamy do oznakowanego gniazda przy pomocy standardowego wtyku CB, a do pozostałych dwóch gniazd, przy pomocy takich samych wtyków, dołączamy kable antenowe na końcach których zainstalowane będą dwa CB radia oznakowane jako CB A i CB B. Zasilanie urządzenia, czyli przełącznika antenowego odbywa się z zasilacza radia A lub B napięciem 12 - 13,8V/ 120mA. Obsługa sprowadza się do podłączenia zasilania oraz przewodów antenowych, jako czynność jednorazowa. Po rozpoczęciu pracy na CB i włączeniu zasilacza włączy się również przełącznik antenowy. Operator radia przy którym stoi przełącznik antenowy sprawdza wzrokowo, czy sąsiad drugiego radia nie nadaje, jeśli tak, to w przełączniku zapali się dioda zajętości kanału, należy wtedy powstrzymać się od nadawania. Wczasie nadawania radia A lub B wyjście drugiego radia jest zwarte do masy zabezpieczając w ten sposób tor wejściowy przed zniszczeniem. Jeśli któreś radio zacznie pracę na SSB, należy w przełączniku antenowym przełączyć w prawo odpowiedni przełącznik A lub B. Przełączenie tego przełącznika zapobiega "klepaniu" przekaźników gdyż, jak wiadomo przy pracy na SSB, nośna pojawia się tylko w czaie, gdy do mikrofonu dociera dźwięk. Przełącznik antenowy przystosowany jest do pracy z CB o mocy od 1W do 4W. W czasie, gdy żadne CB nie nadaje, oba radia są na odbiorze dowolnego kanału.