Bascom


Bikon domowy


Bikon domowy jest urządzeniem nadającym telegrafią Morsa komunikat zawierający znak krótkofalarski, QTH lokator oraz nazwę własnej strony www lub adresu na Facebooku. Przedstawiona na schemacie płytka steruje radiotelefonem z gniazdem PTT połączonym z anteną zewnętrzną. Urządzenie włącza radiotelefon co kilka minut i steruje go zapisanym w Atmega8 komunikatem. Radiotelefon powinien mieć możliwość nastawy małej mocy do 10mW gdyż wtedy nie ma obowiązku posiadania zezwolenia.Tu jest program.