Powiadomienie radiowe z ośmioma kanałami.

 

    Urządzenie składa się z odbiornika i nadajnika w osobnych obudowach  z tworzywa sztucznego. Zarówno odbiornik jak i nadajnik zasilane są z sieci 220 V z możliwością  zasilania  zewnętrznego 12 V.

  1. Nadajnik.

W obudowie znajduje się urządzenie elektroniczne z ośmioma wejściami zwiernymi lub rozwiernymi powodującymi zadziałanie nadajnika. Nadajnik nie zainicjowany alarmem nie pobiera prądu. Moc nadajnika 10 mW, częstotliwość nadawania 433,92 MHz.Na tylnej ściance obudowy znajduje się gniazdo do podłączenia anteny zewnętrznej.

  1. Odbiornik.

Na przedniej ściance obudowy znajduje się osiem diod świecących, zapalających się w momencie zadziałania odpowiedniego kanału alarmowego. Pod diodami znajdują się przyciski kasowania alarmu. Poszczególne diody świecą do czasu skasowania. Obok diod znajduje się kolorowy pasek służący do opisu kanału. Na płycie czołowej znajduje się również migająca dioda czerwona w raz z buzerem dźwiękowym, działające przy alarmie dowolnego kanału. Wymieniona dioda i buzer mają osobny przycisk kasowania. Na tylnej ściance obudowy znajduje się gniazdo antenowe oraz dwa zaciski na których wystąpi zwarcie w czasie alarmu (np. do uruchomienia zewnętrznego przekaźnika).

Istnieje możliwość montowania nadajnika i odbiornika w jednej obudowie, wówczas istnieje możliwość wspólnej asekuracji np. działkowiczów.

 

Wyniki przeprowadzonych prób w terenie: ndajnik z anteną zewnętrzną na wys. 4 m, odbiornik z anteną przy urządzeniu w samochodzie przy przedniej szybie: zasięg 3 km.

 wróć na początek strony