BASCOM


Generator w.cz. 10 - 150MHz.Kolejne wcielenie urządzenia

Urządzenie jest generatorem w.cz., miernikiem częstotliwości i miernikiem indukcyjności cewek. Po ustawieniu przełącznika na generator i dołączeniu do zacisków krokodylkowych cewki uzyskujemy odpowiednią częstotliwość w zakresie od 10 do 150MHz z możliwością dostrajania w przedziale kilku MHz. W razie potrzeby możemy modulować nośną częstotliwością m.cz. z zewnątrz. Należy zadbać, aby ampltuda częstotliwości modulującej była jak najmniejsza, czyli taka, aby dewiacja częstotliwości nie przekraczała ok. 30%. Uzyskaną nośną pobieramy z gniazda wyjściowego, przy czym amplituda w.cz. jest regulowana potencjometrem. Generowaną częstotliwość obserwujemy na wyświetlaczu Lcd. Miernikiem częstotliwości jest mikroprocesor Atmega8. Po przeprowadzeniu pomiaru częstotliwości należy odłączyć przewód doprowadzający w.cz.

Ponadto, można sprawdzić każdą dołączoną cewkę, która powoduje oscylacje generatora, jaką ma indukcyjność. Procedura jest następująca: 1.dołączamy cewkę do zacisków krokodylkowych, 2.odczytujemy częstotliwość i zapisujemy ją na kartce jako f1, 3.do cewki dołączamy kondensdator o znanej pojemności, np. 6,8pF, 4.odczytujemy częstotliwość, zapisujemy na kartce jako f2, 5.otwieramy interfejs i wpisujemy w okienka f1, f2 i 6,8pF, naciskamy wirtualny przycisk i odczytujemy indukcyjność cewki. Interfejs jest tutaj:
otwórz interfejs
  • Jak nawinąć cewkę UKF.

Po ustawieniu przełącznika na Licz. częst. urządzenie staje się miernikiem częstotliwości o zakresie do 220MHz. W tym czasie generator jest odłączony od zasilania. Do pomiaru wystarczy amplituda w.cz. 10mV. Miernik mierzy częstotliwości od kilku MHz, sygnał musi być sinusoidalny. Wszelkie sygnały zniekształcone, szpilki i sygnał TTL będą odczytywane błędnie.

W kolejnym wcieleniu urządzenia miernik częstotliwości nie wymaga osobnego wejścia. Sygnał mierzony dołącza się do zacisków krokodylkowych, czyli w to samo miejsce co cewkę. Pomiar można wykonać w dwojaki sposób: 1. do krokodylków dołączamy bezpośrednio przewód koncentryczny doprowadzający w.cz., albo 2. do krokodylków dołączamy skrętkę dwóch przewodów z podwójnym oczkiem na końcu. Taką pętelkę zbliżamy do obwodu rezanonsowego dokonując pomiaru bez konieczności fizycznego połączenia z mierzonym obwodem. Amplituda mierzonego napięcia w.cz. może być bardzo mała, nawet około 1mV.