Wzmacniacz w.cz.250MHz


W czasie budowy wzmacniaczy w.cz. niejednokrotnie zachodzi problem zastosowania wielu wyjść. Na tym przykładzie pokazuję, jak zbudować wzmacniacz z trzema niezależnymi wyjściami. Jedno wyjście ma regulowany poziom, a dwa pozostałe stały. Do budowy można zastosować tranzystory BF214, 215, 173, 180, 181.