Sonda TTLSonda TTL jest nieodzownym urządzeniem podczas prac przy konstrukcjach cyfrowych. Podczas sprawdzania wskazuje jakie poziomy występują w badanym miejscu. Oprócz wskazywania poziomów pokazuje również przebiegi zmienne TTL. Można nią sprawdzać zarówno poziomy 5V jak i poziomy z zakresu C-mos do 12V. Jest odporna na odwrotne podłączenie napięcia zasilania.