Generator TTL 100Hz - 27MHzGenerator cyfrowy oscyluje częstotliwości TTL w zakresie od 100Hz do 27MHz. Każdą uzyskaną częstotliwość można dostroić dwoma porętłami. Duże pokrętło jest potencjometrem, natomiast małe kondensatorem zmiennym. Częstotliwości kilohercowe otrzymujemy poprzez dołączenie do zacisków krokodylkowych pojemności stałej. Uzyskaną częstotliwość możemy jeszcze dostroić pokrętłem potencjometru. Dla wygody, małe częstotliwości odczytujemy w kilohercach, a duże w megahercach. Do wybierania odczytów służy przełącznik. Każdą częstotliwość oglądamy na wyświetlaczu Lcd.