BASCOM


Piórnik szkolny (wersja 670 znaków w pamięci).Urządzenie z mikroprocesorem Atmega8 służy do zamocowania w piórniku szkolnym z wystawionym na zewnątrz okienkiem wyświetlacza Lcd. Przed zajęciami szkolnymi pozwala na załadowanie pamięci tekstem do 670 znaków. Tekstem są znaki z klawiatury komputerowej, którą te znaki wpisuje się do pamięci. Tekst pozostaje w pamięci do czasu wykasowania. Korzystanie z tekstu polega na chwilowym oświetleniu laserem fotoopornika, powodującym wyświetlenie pierwszej paczki (32 znaków) tekstu. Zamiast fotoopornika, można zamontować mikroprzycisk.
Urządzenie zasilane jest bateriami (4x1,5V) umieszczonymi wewnątrz.


Pamiętaj, ściąganie na egzaminie jest niedozwolone. Odpisywanie od kolegi jest kradzieżą. Wpisuj do urządzenia teksty po to, by je zapamiętać.
Autor programu.
Tutaj jest program procesorowy:
Tu jest program.
  • Program w Bascom dla piórnika.